Wednesday, June 27, 2012

Study in Indonesia

Penting!!

mohon perhatian semua...sila baca dan sebarkan kpd teman2 yg lain

"Saya ingin menarik perhatian pelajar Malaysia di Indonesia mengenai isu yang sedang berlegar dalam hubungan dua negara Malaysia-Indonesia. 

EM Indonesia meminta supaya para pelajar tidak membuat sebarang tindakan provokasi, membalas balik, bersabar dan menjaga tingkahlaku walau apapun yang terjadi. Jangan dedahkan diri kepada bahaya.

Ini berikutan kejadian yang berlaku di Medan awal dinihari ini."

-en. ludinata misnun-Countless time i been asked if i still want Tarian Tor Tor. And to tell the truth, i don't even know what is a tarian tor tor until i saw it in the news. Why does it seems to me that this incidence is like a premature fight over toys.


My Indonesian friend showed me this:Interesting comics by indonesian saying that they dont treasure their culture. We Malaysian were blamed as thief. What can i say? "BUKAN SALAH AKU!" i have learned to used this term several times. And, I can only smile stupidly over the jokes the nurses hurl on me and hope that there is no tension build up. I have to be a nicer and humble person to cover up the conflict between countries. And the truth is i dont even know tarian tor tor belongs to who. I always thought that Malaysia and Indonesia came from the same root. I thought Parameswara the founder of Malacca came from Palembang. zzzzzz so why does that matter so much?

My father used to say that chinese are patient, that is why we can survive anywhere in the world. And i truly believe that. It is never easy to stay overseas alone, especially when i can't speak their language well (but in fact, i think i can't speak Malay that well either). I can't remember how many times i been corrected for using the wrong term which means exactly the opposite. Somehow rather, all the scolding just turns into air over my ears. I came to a point that all those just doesn't matter so much as long as i learn something. A doctor who thinks we are glass compared to a doctor who scold and correct me, i rather pick the latter. What doesn't kill you makes you stronger.

Thursday, June 14, 2012

Interna in Cilacap


一大清早起来follow up 病人。在短短时间检查整十多个病人。有时候,我也有累的时候。很不想和病人的家属多说话。有一个病人,肾已经用不着了,心脏也开始衰退,每个星期就是用hemodialisis洗血,说话也不停喘气。一大清早见到我,她笑得灿烂,说昨晚要找我讲话找不到。就是这一种笑,什么累都值得。可惜我病人多,不能再花多几分钟说话。回头在找她,她已经去洗血了。

Cilacap这个接近鱼村的地方,天气有够热的。这里的医生护士非常信任我们的把所有的检查都交给我。整个照顾病人的过程,从找出病因到治疗,我都有份参与。好是好的,可是很多时候,我总觉得自己好笨好笨。在紧急时刻,就开始慌。护士就看着我们等吩咐。我的妈呀!

Tuesday, June 5, 2012

衰人


讨厌!我怎么会这么衰,跟到降的人同组。好想拿他的头去撞墙。说话又多过人,功课又袖手旁观,然后借我们的抄。看我们赶明天的功课,自己不能先回家,就在那边发脾气,说不用做。够牛的说。还有,不停讲我manikom,可是什么procedure都争着做,还跟我们炫耀。要合作的东西就置之不理,对自己有利的就争到底。告诉我,我有理由不讨厌他吗?他还expect我对他笑嘻嘻哦。瓦piang。斗胆取笑阴茎癌的病人,我开始想,会否有一天,躺在那边的是他。

现在快十一点了,我还在吃晚餐,还没有冲凉。天天就降早出晚归,学到的又不多。没有了好老师,多了几个坏组员。虽然还是一样热爱医学,可是学习的乐趣减半。我有种被绑着的感觉。有时候,我宁愿什么都不管,就沉醉在自己的世界里。可是外面的吵杂声又把我吸进黑洞。可否帮我松绑?让我再次感受医学的奥妙?!

Sunday, June 3, 2012

内科


第二个星期又过了。在内科两个星期,还没有找到可以让我喜欢内科的理由。在这里, Resident不会叫你做任何事情,更不会自荐教你任何东西。连自己的pembimbing都会当你是玻璃。听到什么样的心跳都不懂自己在听什么。好想念神经脑科。内科要读的东西,可以说多到不懂怎样形容。不读的话,被问到什么都不会,又被骂。所以这两个星期就死命啃书。我也惊讶自己有奖的啃书能力。

第一个星期BiKo (简称Koas指导)。BiKo让我们知道自己在这十一个星期应该学的东西。第二个星期,ICCU。天天就是没事做,读书而已,有够显的。一个星期Jaga两天,到九点。自己整个星期就只忙安排时间见老师,然后等老师,其他时间就是自修。要抽血,也要问,不会有任何人叫你去做。整个星期了,我就只抽了一次,而且还是最后一天才有机会。只见到几个病人,又不用follow up 也没有人示范正确的检查方法,所以没有什么建设性。跟神经脑科比起来,差多了。怪不得学姐都说我神经脑科这个起点给了我一个假象。

跟到一个嘴巴像鸡屁股的人同组。原本他不是我的组的,只是大组从排后,不幸需要面对他十一个星期。这个人其实没有怎样,只是特别爱说话,到一种特别的程度。他可以连自己女朋友的坏话都到处唱,这个人,有问题。开始的时候,我还有耐心听。听久了觉得他好像很喜欢讲废话,炫耀自己有多懒惰,却有多厉害,读书的动力是因为别人懂,他不懂。好咯,给你一点颜色看,我们开始讨论超深的东西,那个笨家伙还是死样子,连最基本的东西,是也问,不是也问。每个人问过一轮了,他还问。拜托,内科降多东西,你难道认为我们费时间教你,你就会吗?因为自己的白痴而被骂后,还来跟我们说那个Resident不要教你。可不可以去读书,不要在做傻了。天天不停讲话,讲别人的坏话,讲自己朋友的坏话。我开始觉得他真的很烦,干脆告诉他,他语音太重,我不明白,所以不要再跟我说话了,也直接给他取名Murmur。我其他组员也被烦到,统统不回答他,让他自己跟自己讲话。好好的讨论一个东西,他一到,开始给一点非常没有建设性的理论,我们统统没有心继续下去。因为我不停啃书的态度,Murmur看不过眼,开始唱我Manikom(能力狂的简称)。读书好像和能力没有关系,真是的,把嘴巴贴在鸡屁股上吧。